EDU&EDU
Наставна средства и помагала одговарају потребама за лакше савлађивање наставе предвиђене наставним програмима Републике Србије.

Визуелна помагала, постери, модели, историјске и географске мапе, табле и интерактивне табле и многа друга помагала из свих предмета за школски и предшколски узраст. Све на једном месту.

Наш циљ је квалитетно образовање, зато се увек трудимо да имамо најновија наставна средства.
Наш циљ је квалитетно образовање, зато се увек трудимо да имамо најновија наставна средства.